Cech Rzemiosł Metalowych
31-141 Kraków
Ul.Słowiańska 3
Tel. (012) 422 06 70
NIP 676 107 03 13
NR KONTA
27858900060000000000970001

Najstarsza organizacja zawodowa zrzeszaj±ca najwybitniejszych rzemieślników i przedsiębiorców branży metalowej i pokrewnych, której początki sięgają XII w. Obecnie zrzesza 31 członków zgrupowanych w trzech sekcjach branżowych:

 • Ślusarstwo i zakłady metalowe
 • kowalstwo tradycyjne i artystyczne
 • brązownictwo - wyroby z metali kolorowych,
  grawerstwo i pieczątkarstwo

Cech reprezentowany jest przez pięcioosobowy zarząd w składzie:

 • starszy cechu - Maksymilian Sikorski
 • I podstarszy cechu - Mirosław Przybył
 • II podstarszy cechu - Artur Razokiski
 • sekretarz - Janusz Sieprawski
 • skarbnik - Robert Calikowski
 • członek zarządu - Wincenty Trąbka
 • członek zarządu - Władysław Kufrej
 • członek zarządu - Stanisław Słowik
 • Komisja rewizyjna:
 • Józef Dudek
 • Piotr Wąsik
 • Julian Wolański